Kanit

VILLIKANISTA KESYKANIKSI:
Meidän kesykanimme polveutuvat villikaniineista, jotka tulevat alunperin Lounais-Euroopasta sekä Pohjois-Afrikasta. Espanjassa 3000 vuotta sitten pieniä harmaanruskeita eläimiä pyydystettiin ravinnoksi ja osa kiinni saaduista eläimistä häkitettiin ja vietiin laivueiden mukana uusille rannikoille. Muinaiset roomalaiset aloittivat villikanien tarhaamisen ja tämän mukana kanit levisivät ympäri Eurooppaa.
1000-1100-luvulla kaneja alettiin kuljettaa uusiin maihin ja niistä tuli suosittuja kotieläimiä ja niitä suojeltiin. Tästä alkaneen jalostustyön ansiosta kehittyi monia erilaisia kanirotuja, joita käytettiin mm. lihan ja turkisten tuottamiseen, lemmikeiksi ja tutkimustarkoituksiin.

Vuonna 1874 pidettiin ensimmäinen kaninäyttely Bremenissä. Kasvattajat innostuivat kehittämään erilaisia värityyppejä ja rotuja ja esittelemään aikaansaannoksiaan,ja niin kotieläimestä pidetystä kanista tuli lopulta rotukani. Tämä johti taas siihen että alkoi ilmestyä erilaisia kaniyhdistyksiä, joiden tavoitteena oli saada aikaan erilaisia kanirotuja.
Kesykaniemme elintavat periytyvät pitkälti villikaniineilta; kuten kaivaminen, pesänteko, pesäkolot pidetään(yleensä) hyvin siisteinä ja reviiri merkataan hajumerkein.

Kaikki jäniseläimet ovat kasvissyöjiä, joiden pääravintona on heinät ja versot. Talvisin ne tyytyvät puun kuoreen, sillä ruohoa ei ole saatavilla. Talvella myös veden sulan veden löytäminen on hankalaa, joten villikaniinit syövät usei lunta(Yksi naaraistani syö myös mielummin lunta talvella kun juo vettä).
Villikaniinit ovat yksiavioisia. Kaniinipariskunta oleskelee aina samassa kolossa ja ne kulkevat usein yhdessä. Joskus uros voi astua myös vieraita naaraita, mutta nämä toiset naaraat eivät koskaan saa tulla sen koloon. Villikaniinien pariutumisaika alkaa keväällä, helmi-maaliskuusta ja tiineys kestää noin 28-31 päivää eli yhtä kauan kuin kesykaneilla. Uros voi astua kaninaaraan heti sen synnytettyä poikaset mikä tarkoittaa sitä että naaras synnyttää uuden poikueen niin usein kuin ehtii, aina syksyyn saakka. Poikasia tulee keskimäärin noin 2-8 kappletta.